موضوع: ارسال شيوه نامه مسابقه آنلاين حرفه و فن راهنمايي

بااحترام

پايگاه کيفيت بخشي به فرايند آموزش درس حرفه و فن دوره راهنمايي تحصيلي کشور، مستقر در استان همدان، در راستاي اجراي برنامه ي عملياتي خود و افزايش مهارت هاي حرفه اي معلمان در سال تحصيلي 92-  91 با همکاري سرگروه هاي استاني اقدام به برگزاري مسابقه آنلاين دانش افزايي دبيران حرفه و فن راهنمايي    مي نمايد .

زمان اجرا :

1- مرحله استاني: هفته ي دوم بهمن ماه 1391

2 -مرحله کشوري: هفته اول ارديبهشت ماه 1392

منابع آزمون:

1- مرحله استاني:

- کتاب راهنماي معلم حرفه و فن دوم راهنمايي

- کتاب راهنماي معلم حرفه و فن سوم راهنمايي

- روشهاي فعال ياددهي – يادگيري( دريافت مفهوم ، بارش فکري ، پيش سازمان دهنده ، تدريس اعضاي تيم و تفکر استقرايي )

2- مرحله کشوري

-کتاب الکترونيک عمومي 1 رشته الکترونيک شاخه فني و حرفه اي ( کل کتاب سال دوم کد 42/ 359)

- کتاب آزمايشگاه مجازي 1 رشته الکترونيک شاخه فني و حرفه اي( بخش اول سال دوم کد358/ 3 )

- کتاب تکنولوژي کارگاه چوب رشته صنايع چوب شاخه فني و حرفه اي (بخش اول سال دوم کد 359/ 58 )

-کتاب کارگاه مکانيک عمومي رشته مکانيک شاخه فني و حرفه اي(فصل اول و پنجم سال دوم کد 7/ 356 )

- روشهاي فعال ياددهي– يادگيري( حل مسئله، فناوري اطلاعات و ارتباطات ، کاوشگري و ساخت گرايي E 5 )

تبصره: از منابع فوق بيشتر، مبناي علمي مورد ارزيابي قرار خواهد گرفت و مباحث محاسباتي جهت مطالعه ي بيشتر  مي باشد.

تمامي اين منابع به صورت فايل pdf در وبلاگ پايگاه www.pkbh.blogfa.com و همچنين سايت تاليف کتب به نشاني www.chap.sch.ir موجود است.

مراحل اجرا:

1- برگزاري آزمون در مرحله ي استاني به عهده ي سرگروه هاي محترم حرفه وفن راهنمايي، تحت نظر گروه تکنولوژي  و گروههاي آموزشي متوسطه استان و در مرحله ي کشوري به عهده ي پايگاه مي باشد .

2 - مقتضي است کارشناس تکنولوژی و یا گروه حرفه و فن منطقه پس از اطلاع رسانی ، اسامي کلیه  نفرات شرکت کننده را همراه با شماره ي پرسنلی آن ها تا تاريخ       9 /10/ 1391 به گروه حرفه وفن استان ارسال نمايند .(شرکت سرگروه منطقه الزامی است)

3 - تعداد سئوالات در مرحله ي استانی 20 سوال و تاريخ آزمون روز دوشنبه 9/11/1391 خواهد  بود اطلاعات دیگر در وبلاگ استانwww.herfevafanostan.blogfa.com     درج می گردد.

4 -مقتضي است سرگروه حرفه و فن استان اسامي نفرات برتر را همراه با شماره ي پرسنلي آن ها و طبق سهميه تا تاريخ 15 /12/ 1391 به ايميل پايگاه ارسال نمايند .

5- شماره ي پرسنلي افراد به عنوان رمز ورود به سامانه آزمون، در مرحله ي کشوري مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

6 -مدت زمان پاسخگويي به سئوالات در مرحله استانی15 دقیقه وکشوري 35 دقيقه مي باشد.

7- برگزيدگان مرحله اول استانی از طرف اداره کل آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری و  برگزيدگان نهايي کشوري از طرف اداره کل آموزش و پرورش استان همدان ( پايگاه کيفيت بخشي آموزش درس  حرفه و فن کشور ) مورد تقدير قرار خواهند گرفت .

8- سهميه شرکت در آزمون آنلاين کشوري براي استانهايي که داراي بيش از 30 منطقه و ناحيه تابعه مي باشند، پنج  نفر و سهميه ساير استان ها سه نفر مي باشد.

 تاريخ : سه شنبه شانزدهم آبان ۱۳۹۱ | 10:21 | نویسنده : انجمن کار و فناوری |